TABLE IX

Product Matrix Testing—Assembled Components

False Positive
Manufacturing LocationSetScanRDI CountsReference Method cfu
United States1130
2140
311229
France1140
290
3839
Average counts416
False Negative
Manufacturing locationSetDiluentScanRDI Counts
United States1200 mL BSS2664
2200 mL BSS3598
3200 mL BSS3753
Mean ± SD counts3338 ± 589
United States1200 mL PW3083
2200 mL PW2650
3200 mL PW2738
Mean ± SD counts2824 ± 229
France175 mL BSS1612
275 mL BSS1476
375 mL BSS1366
Mean ± SD counts1485 ± 123
France175 mL PW1745
275 mL PW1672
375 mL PW1672
Mean ± SD counts1696 ± 42